Ganandoya's Vine - A Glass And A Half In Every Ganandoya.

fastighetsskötsel

Posted Nov. 10, 2015, 9:27 a.m. By ganandoya Tags: Städning

När jag hör ordet fastighetsskötsel tänker jag osökt på alla de fastighetsskötare jag haft genom tiderna. Den traditionella typen av fastighetsskötare, som var fast anställda på ett ställe och hade hand om ett antal byggnader och lägenheter, som de skulle serva, är väl ett utrotningshotat släkte idag. Men de fanns på min tid och då hade de rykte om sig att vara lite makliga och ta god tid på sig när de fick ett uppdrag. Idag ligger denna typen av jobb oftast på entreprenad och ett företag kommer in vissa tider i veckan och städar och servar. Så blev det med tiden i mitt senaste boende.