Ganandoya's Vine - A Glass And A Half In Every Ganandoya.

Ett privilegium

Posted Feb. 18, 2016, 5:54 p.m. By ganandoya

När man har barn så vet man att detta innebär utgifter eller hur? Men när man inte har något barn hemma så kan det märkas i ens plånbok och detta för att man har mer kvar. Det andra som man är glad över kan vara att man få ta hand om ens barnbarn och detta är ett stort privilegium som man inte vill missa eftersom man vet att det är värt för man kan då skämma bort dom som man själv inte kunde få göra med ens egna barn och detta har gjort att man själv minns hur ens farfar skämde bort en och då uppskattar man verkligen att ens farfar var så snäll mot en och detta kan göra att ens barnbarn minns en likadant