Ganandoya's Vine - A Glass And A Half In Every Ganandoya.

Ekonomi i världen

Posted March 11, 2016, 10:53 a.m. By ganandoya Tags: general

Jag träffade min vän jan rydenäs igår och vi talade om den globala ekonomin. Dagens värld handlar nästan bara om ekonomi. Ekonomi handlar om val och konsekvenserna. Den hänför sig till varje aspekt av våra liv, från de beslut vi gör som individer eller familjer till organisationer och företag. Den ekonomiska sättet att tänka kan hjälpa oss att göra bättre val och ha bättre liv. För mig är ekonomi om världen omkring oss. Det är aktuell och alltid förändras. Det är alltid intressant.